NavigaceVítejte na stránkách Skládka Vrbička s.r.o


Druhy odpadů, které se smějí do skládky ukládat:

 

Katalogové číslo druhu odpadu Název druhu odpadu Poznámka
01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů  
01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů  
01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05  
01 03 08 Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07  
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 TMZS
01 04 09 Odpadní písek a jíl TMZS
01 04 10 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07  
01 04 12 Hlušiny a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod číslem 01 04 07 a 01 04 11  
01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07  
02 01 04 Odpadní plasty (kromě odpadů)  
02 06 02 Odpady konzervačních činidel  
04 01 08 Odpady usní  
04 01 09 Odpady z úpravy a apretace  
04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin  
05 01 17 Asfalt  
07 02 13 Plastový odpad  
08 02 01 Odpad práškové barvy  
08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály  
08 02 03 Vodné suspenze obsahující keramické materiály  
09 01 07 Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra  
09 01 08 Fotografický film a papír neobsahující stříbro  
09 01 10 Fotoaparáty na jedno použití bez baterií  
10 01 01 Škvára a struska a kotelní prach  
10 01 02 Popílek ze spalování uhlí  
10 01 25 Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny  
10 02 01 Odpady ze zpracování strusky  
10 02 02 Nezpracovaná struska  
10 09 06 Licí formy a jádra neuvedená pod číslem 10 09 05  
10 09 08 Licí formy a jádra neuvedená pod číslem 10 09 07  
10 10 06 Licí formy a jádra neuvedená pod číslem 10 10 05  
10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken  
10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11  
10 11 14 Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13  
10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním  
10 12 03 Úlet a prach  
10 12 06 Vyřezané formy  
10 12 08 Odpadní keramické zboží (po tepelném zpracování)  
10 12 12 Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11  
10 13 01 Odpad surovin před tepelným zpracováním  
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal  
12 01 04 Úlet neželezných kovů nevyužitelné
12 01 05 Plastové hobliny a třísky nevyužitelné
15 01 02 Plastové obaly nevyužitelné
15 01 06 Směsné obaly nevyužitelné
15 01 07 Skleněné obaly nevyužitelné
15 01 09 Textilní obaly nevyužitelné
16 01 03 Pneumatiky TMZS
16 01 19 Plasty nevyužitelné
16 01 20 Sklo nevyužitelné
16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené  
17 01 01 Beton TMZS
17 01 02 Cihly TMZS
17 01 03 Tašky a keramické výrobky TMZS
17 02 02 Sklo  
17 02 03 Plasty  
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 TMZS
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 TMZS
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 TMZS
17 06 04 Izolační materiál neuvedený pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  
18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny požadavky  
19 05 01 Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu  
19 04 01 Vitrifikovaný odpad  
19 08 01 Shrabky z česlí  
19 09 04 Upotřebené aktivní uhlí  
20 01 02 Sklo nevyužitelné
20 01 10 Oděvy nevyužitelné
20 01 11 Textilní materiály nevyužitelné
20 02 02 Zemina a kameny TMZS
20 02 03 Jiný bilogicky nerozložitelný odpad  
20 03 01 Směsný komunální odpad  
20 03 02 Odpad z tržišť  
20 03 03 Uliční smetky  
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace  
20 03 07 Objemný odpad  

 

 
Kontakt

Skládka Vrbička s.r.o.

Partyzánská 93

441 01 Podbořany

 

Tel. kancelář: 415 214 517-8

Tel. skládka:   415 212 358

Fax:                415 214 518

E-mail:  skladkavrbicka@ohremedia.cz